سرسره آب

سرسره آب

  سرسر ه ای برای انتقال آب بسازید! 

در حالی که اکثر افراد در هنگام ریختن آب از فنجانی به  فنجان دیگر آن را روی زمین می ریزند برای استیو این  کار بسیار ساده است. در مورد ریختن اب از فنجانی به  فنجان دیگر با استفاده از نخ و نگهداشتن فنجان ها دور  از یکدیگر چه می دانید؟ آماده به چالش کشیده شدن  هستید؟

سرسره آب

  وسایل مورد نیاز:

  فنجان های پلاستیکی

  نخ سفید

 آب 

 قیچی

 نوار چسب

 آزمایش:

 1نخ را به مقدار ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر با استفاده از قیچی ببرید.

 2. یک سر نخ را به ته یکی از فنجان ها بچسبانید. هر نوع نوار چسب  مناسب است، فقط زمانی که نخ را می چسبانید اطمینان حاصل کنید  که ته فنجان خشک است.

 3. فنجان دیگر را پر از آب کنید و سر دیگر نخ )که چسب زده نشده(  را در آب قرار دهید. 

۴٫ فنجان دارای آب را بالای دیگری نگه دارید اما مستقیما روی هم  قرار نگیرند. فنجان ها را مقداری دور از هم نگه دارید تا نخ محکم  باشد. مواظب باشید نخ را از فنجان بیرون نکشید.

 5. آب را به آرامی از فنجان بالایی بریزید. آب را از قسمتی که نخ از  فنجان آویزان است بریزید. 

۶٫ مشاهده می کنید که آب از روی نخ به طرف فنجان دیگر می  رود.

 در ابتدا آب به خوبی به طرف پایین نمی آید اما سرانجام خواهید  توانست آب را مستقیما از فنجان بالایی به پایینی هدایت کنید.

این آزمایش چگونه کار می‌کند؟

حتماً شنیده‌اید که آب همان H2O می‌باشد. این بدین معنی است که هر مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. همان طور که در مورد آب می‌دانید مایعی که می‌نوشید یا دران شنا می‌کنید از میلیاردها میلیارد مولکول تشکیل‌شده که با پیوندهای مولکولی به هم متصل شده‌اند. این پیوندها پیوندهای هیدروژنی نامیده می‌شوند و بسیار قوی هستند. این پیوندهای هیدروژنی قوی مولکول‌های آب را به خوبی به یکدیگر متصل می‌کنند.

این پیوندهای هیدروژنی را در حین انجام این آزمایش خواهید دید. مولکول‌های آب که از طریق ویژگی فیزیکی که پیوستگی نامیده می‌شود می‌توانند در مسیرشان به طرف فنجان پایین تر به دیگر مولکول‌های آب بچسبند.

اما در مورد آبی که در ابتدا می‌ریزد چطور؟ هیچ آبی وجود نداشته که به آن بچسبد. مولکول‌ها فقط به مولکول‌های همانند خود(آب به آب) نمی‌توانند بچسبند. مولکول‌های آب به مواد دیگر نیز می‌چسبند. این ویژگی چسبندگی نامیده می‌شود. در این حالت مولکول‌های آب به نخ می‌چسبند. مقدار آبی که می‌بینید به بیرون از نخ می‌ریزد به این دلیل است که در این حالت نیروی چسبندگی به اندازه پیوستگی قوی نیست.

اطلاعات بیشتر:

اکنون که در مورد چسبندگی و پیوستگی می‌دانید این آزمایش را با مواد دیگر امتحان کنید. از مایعات دیگر مانند شیر یا لیموناد و “نخ‌های” دیگر مانند نخ قلاب ماهیگیری یا بند کفش استفاده کنید. کدام مایع بهترین چسبندگی را دارد؟ کدام ماده بهترین پیوستگی را دارد؟

مشاهدات:

این آزمایش را برای بار دوم انجام دهید اما این بار قبل از ریختن آب نخ را خیس کنید. چه اتفاقی نسبت به نخ خشک رخ می‌دهد؟

🌟💡 به چینین مطالبی علاقه مندید؟

مطلب فوق از مجموعه “آزمایشگاه خانگی علوم” تهیه شده، شما می‌توانید مجموعه کامل را با کلیک بر لینک مقابل مشاهده کنید.

telegram-bar