چوب کبریت لرزان

چوب کبریت لرزان

 از صدا برای حرکت دادن اجسام استفاده کنیم!

! توانایی حرکت دادن اجسام با ذهن «دورجنبانی » نام دارد.

 جادوگران و فیزیکدانان ادعا می کنند که این توانایی را دارند. و شما هم با انجام این آزمایش قادر به این کار خواهید بود.

چوب کبریت لرزان 

وسایل مورد نیاز:

دو لیوان یکسان

آب

چوب کبریت یا خلال دندان

 آزمایش:

 1 هر دو لیوان را به یک اندازه از آب پر کنید تا نصف

۲ زیر لیوان را بگیرید و انگشت اشاره دست دیگر را در آن فرو برید.

۳٫ انگشتتان را به لبه لیوان تکیه دهید و به آرامی به سمت پایین ببرید و بدون توقف آن را به لبه لیوان بسایید. حرکتتان را به صورت چرخشی ادامه دهید و همان فشار را حفظ کنید. حالا استعداد موسیقی خود را به نمایش گذاشته اید.

 4 وقتی توانستید لیوان را به صدا درآورید همین کار را با لیوان دیگر نیز انجام دهید. باید مقدار آب در هر دو لیوان یکسان باشد تا صداها شبیه به هم شوند.

۵٫ این مرحله بسیار جالب است. یک چوب کبریت روی لبه لیوان قرار دهید. لیوان بعدی را کنار لیوان اولی قرار دهید اما نباید به هم برخود کنند. انگشتتان را در آب فرو برید و لیوانی که کبریت ندارد را به صدا در آورید اما چشمتان را از کبریت برندارید. کبریت تکان می خورد! چطور ممکن است؟

 این آزمایش چگونه کار می کند؟

 این فعالیت دو بخش دارد.

به صدا در آوردن لیوان و به حرکت درآوردن کبریت.

 بیایید اول در مورد صدای لیوان بحث کنیم. وقتی انگشتتان را روی لبه آن می سایید انگشتتان ابتدا به لیوان چسبانده می شود و سپس می لغزد. این چسبیدن و لغزیدن مدت کوتاهی انجام می شود و باعث لرزش و ایجاد صدا در لیوان می شود. این لرزش به کل لیوان سرایت می کند و کریستال های لیوان با هم می لرزند و صدای رسایی را ایجاد می کنند. می توانید با افزودن یا کم کردن آب، تن صدا )زیر یا بم شدن صدا( را تغییر دهید. مقدار صدا را نیز می تواند تنها با کمی تغییر در میزان فشار انگشت تغییر دهید. حرکت چوب کبریت به دلیل لرزش است. به دلیل اینکه میزان یکسانی آب اضافه کرده اید لیوان دوم با همان فرکانس لیوان اول می لرزد. امواج صدای ایجاد شده توسط لیوان اول در تمام جهات در فضا پخش می شوند. وقتی امواج صدا به لیوان دوم می رسند، لیوان شروع به لرزیدن می کند و چوب کبریت تکان می خورد. آیا نیروی جادوست؟ خیر! بلکه کاملا علمی است. )درخصوص ایجاد تشدید در امواج تحقیق کنید!

 آزمایش کنید:

: این آزمایش را با مقدار آب متفاوت در هر لیوان انجام دهید. آیا می توان در حالتی که آب داخل دو لیوان با هم متفاوت است باز هم چوب کبریت را به حرکت در آورد؟

🌟💡 به چینین مطالبی علاقه مندید؟

مطلب فوق از مجموعه “آزمایشگاه خانگی علوم” تهیه شده، شما می‌توانید مجموعه کامل را با کلیک بر لینک مقابل مشاهده کنید.

telegram-bar