معلق ماندن مغناطیسی

شگفتیهای فیزیک – معلق ماندن مغناطیسی

در این آزمایش پروفسور اسپرات نشون میده که چطور یک میدان مغناطیسی میتونه باعث معلق شدن اجسام رسانا بشه!

🌟💡 به چینین مطالبی علاقه مندید؟

مطلب فوق از مجموعه “شگفتیهای فیزیک” تهیه شده، شما می‌توانید مجموعه کامل را با کلیک بر لینک مقابل مشاهده کنید.