نوشته‌ها

سس وسکه

سس و سکه

سکه هایتان را با سس بشویید. ! آیا می توانید با سس ساندویچ تیرگی سکه را پاک کنید؟ باور کنید یا نه، سس ساندویچ می تواند سکه ها را تمیز کند اما چگونه؟ چه ماده ای در سس ساندویچ کار تمیز کردن را انجام می دهد؟ جک اسپنگلر هشت ساله این سوالات را به عنوان بخشی از پروژه علمی اش مطرح کرد و کشفی حیرت انگیز انجام داد