نوشته‌ها

physics-1920x960

فیزیک؛ بنیادی ترین دانش بشری

فیزیک حرکت ذرات جهان مادی را توصیف می کند. آب جاری در کانال یک سد باشد یا توپ بیلیارد یا سرعت یک طوفان ویرانگر تفاوتی نمی کند. فیزیک می تواند با داشتن اطلاعات وضع اولیه سیستم ؛ وضع ثانویه سیستم را پیش بینی کند و همچین بگوید چرا یک سیستم از حالت اول به حالت دوم در می آید.