نوشته‌ها

quote-god-does-not-play-dice-albert-einstein-8-73-94-1

خداوند تاس بازی نمی کند.

شاید این جمله معروف انیشتین در مورد مکانیک کوانتمی را قبلا شنیده باشید؛ (خداوند تاس بازی نمی‌کند) در هنگام پیدایش مکانیک کوانتمی فیزیکدانان در دو جبهه قرار گرفتند. گروهی مخالف سرسخت مکانیک کوانتومی بودند و گروهی از آن دفاع می‌کردند. آلبرت انیشتین، معروف‌ترین و بزرگ‌ترین شخصیتی بود که در جبهه مخالفان این علم جدید قرار داشت و در مقابل او شخصیت‌هایی چون نیلز بور و هایزنبرگ بودند. بحث‌های بسیار زیادی میان این دو گروه وجود داشت. در واقع مشکل اصلی طبیعت آماری مکانیک کوانتمی بود که برای انیشتین غیرقابل‌پذیرش بود. در ادامه این مطلب دراین‌باره صحبت خواهیم کرد.