نوشته‌ها

انسان در فضا

انسان در فضا،بدون لباس فضایی؟

اگر بدون لباس فضایی در معرض خلأ قرار بگیرید ،مطمئناً زنده نخواهید ماند ولی نحوۀ مرگ انسان به چه صورت خواهد بود؟
چرخش آب

آیا جهت چرخش آب در دو نیم‌کره متفاوت است؟

شاید شما هم این را شنیده باشید که جهت چرخش آب، هنگام تخلیه آب ظرف‌شویی یا وان در دو نیم‌کره شمالی و جنوبی زمین مخالف هم است. این یک تصور غلط و بسیار معمول است که آب در نیم‌کره شمالی در جهت عقربه‌های ساعت و در نیم‌کره جنوبی در جهت خلاف عقربه‌های ساعت می‌چرخد و علت آن اثر کوریولیس و شتاب ناشی از چرخش زمین است.