نوشته‌ها

لمس فراصوت

لمس ناموجود‌ها !

فناوری جدیدی در حوزه علوم لمسی با استفاده از امواج فرا صوت برای ایجاد اشیاء سه بعدی قابل لمس ایجاد شده است.
چرخش آب

آیا جهت چرخش آب در دو نیم‌کره متفاوت است؟

شاید شما هم این را شنیده باشید که جهت چرخش آب، هنگام تخلیه آب ظرف‌شویی یا وان در دو نیم‌کره شمالی و جنوبی زمین مخالف هم است. این یک تصور غلط و بسیار معمول است که آب در نیم‌کره شمالی در جهت عقربه‌های ساعت و در نیم‌کره جنوبی در جهت خلاف عقربه‌های ساعت می‌چرخد و علت آن اثر کوریولیس و شتاب ناشی از چرخش زمین است.