نوشته‌ها

einstein-vs-newton-quien-fue-el-cientifico-mas-grande

گرانش از دیدگاه نیوتن و انیشتین

آیزاک نیوتون در سال ۱۶۸۷ در رساله خود به نام «ریشه‌های ریاضی در فلسفه طبیعت» به توصیف پدیده های حرکت و توصیف کاملی از حرکت اجرام آسمانی پرداخت و آن را گرانش عمومی نامید. او در اواخر عمر خود مدعی شد که در جوانی با مشاهده ی سقوط سیبی به این فکر افتاده بود که چه می شد اگر گرانش زمین تا ماه هم گسترش داشت، و همین باعث شد محاسباتی در راستای جهان شمول بودن گرانش انجام دهد

fauresearche

محققان در حال بررسی رفتار نور در فضای منحنی هستند

بر اساس نظریه نسبیت عام انیشتین، گرانش را می‌توان به عنوان انحنا یک فضا-زمان چهاربعدی توصیف کرد. در این فضا منحنی نور در مسیرهای ژئودزیک حرکت می‌کند. ژئودزیک (Geodesic) در نسبیت عام، تعمیم مفهوم خط راست به فضا زمان خمیده است.