نوشته‌ها

366-1

قضیه گودل و نظریه همه‌چیز

داوید هیلبرت، ریاضی‌دان آلمانی، در دهه ۱۹۲۰ میلادی به دنبال آن بود که کل ریاضیات آن زمان را بر پایه یک مجموعه متناهی متشکل از یک سری اصول موضوعه سازگار بنا کند. اصول موضوعه سازگار یعنی اصولی که منجر به هیچ تناقضی نمی‌شوند. تلاش‌های زیادی در این زمینه شد تا آنکه در سال ۱۹۳۱ ریاضی‌دانی به نام کورت گودل ثابت کرد که چنین کاری عملاً غیرممکن است. او دو قضیه را ثابت کرد که به قضایای نا تمامیت گودل معروف‌اند. این قضایا در منطق ریاضی و فلسفه ریاضی، از اهمیت بسزایی برخوردارند.