نوشته‌ها

onewaylight

یک سویه‌ سازی نور

در طول چند سال گذشته دانشمندان پدیده‌ای به نام «نور یک طرفه» را نشان دادند که در آن پرتو‌های نور تنها در یک جهت منتشر می‌شوند. موادی که برای اینکار استفاده شده است را می‌توان به عنوان دیودهای اپتیکی در نظر گرفت. در الکترونیک دیودها اجازه می‌دهند جریان الکتریکی تنها در یک جهت حرکت کند و مانع از جریان پیدا کردن در جهت مخالف می‌شوند

fauresearche

محققان در حال بررسی رفتار نور در فضای منحنی هستند

بر اساس نظریه نسبیت عام انیشتین، گرانش را می‌توان به عنوان انحنا یک فضا-زمان چهاربعدی توصیف کرد. در این فضا منحنی نور در مسیرهای ژئودزیک حرکت می‌کند. ژئودزیک (Geodesic) در نسبیت عام، تعمیم مفهوم خط راست به فضا زمان خمیده است.