نوشته‌ها

کنسرت فیزیکی

کنسرت فیزیکی

تمام صحنه های این موزیک ویدئو از آزمایشات واقعی فیزیک تهیه شده است.