نوشته‌ها

1-3

اسرار تاریکی عالم (ماده تاریک)

تصور کنید به شما بگویند ماده ای وجود دارد که نه رنگ و بویی دارد و نه می توان در زندگی روزمره وجود آن را به طریقی حس کرد. تمام عالم را پر کرده و حتی از بدن شما و هر جسم دیگری که در اطراف شما قرار دارد عبور می کند، بدون اینکه اثری بر جا بگذارد و در واقع با هیچ ماده ای که تا کنون شناخته شده واکنش نمی دهد.

einstein-vs-newton-quien-fue-el-cientifico-mas-grande

گرانش از دیدگاه نیوتن و انیشتین

آیزاک نیوتون در سال ۱۶۸۷ در رساله خود به نام «ریشه‌های ریاضی در فلسفه طبیعت» به توصیف پدیده های حرکت و توصیف کاملی از حرکت اجرام آسمانی پرداخت و آن را گرانش عمومی نامید. او در اواخر عمر خود مدعی شد که در جوانی با مشاهده ی سقوط سیبی به این فکر افتاده بود که چه می شد اگر گرانش زمین تا ماه هم گسترش داشت، و همین باعث شد محاسباتی در راستای جهان شمول بودن گرانش انجام دهد